000
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บสาระ / ความรู้เรื่องเครื่องเสียง    
 
บอร์ดพูดคุย, ซื้อ-ขายเครื่องเสียง
>> audio-teams.com
>> noom-hifi.com
>> wijitboonchoo.com
>> hifi55.com  
>> sk-audiophile.com
>> htg2.net
นิตยสารเครื่องเสียง
>> what Hi-Fi? Thailand
>> The Wave
>> Audiophile-Videophile
>> gm2000.com
>> The Stereo
ร้านค้าเครื่องเสียง
>> Piyanas Electric
>> KS Sons Group
>> Conice (บ้านทวาทศิน)
>> อัศวโสภณ
>> munkonggadget.com
>> bkkaudio.com
 
ปรับขนาดตัวหนังสือ เช่น 15, 16, 18, 20, + + / ยกเลิกใส่ 0 :

หมวดหมู่ > บทความ > ปกิณกะ > เล่นเครื่องเสียง 4 มิติ (เชิงพุทธ)
วันที่ : 13/06/2016
4,192 views

เล่นเครื่องเสียง 4 มิติ (เชิงพุทธ)

โดย...อ. ไมตรี ทรัพย์เอนกสันติ

ในความรู้สึกสัมผัสของคนทั่วไป วัตถุสิ่งของที่เราจับต้อง, สัมผัสได้ จะประกอบด้วยขนาดกว้าง/ยาว/สูง เรียกว่า 3 มิติ (3D) เป็นการรับรู้สามัญทั่วไป

??????????? อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งย่อมแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา ไม่คงที่ นั่นคืออะไรที่เรารับรู้ได้ในรูปแบบ 3 มิตินั้น ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ว่าเก่า, ผุพัง, ใหญ่ขึ้น, เล็กลง, ย่อยสลายไป พูดง่ายๆ ว่า วัตถุ ?3D นั้น วิ่งอยู่บนแกนของเวลา เวลาเปลี่ยน วัตถุนั้นก็เปลี่ยน กลายเป็น 4 มิติ (4D)

????????? แต่ละตัวแปร ที่มีผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น แต่ละตัวแปรมันเองก็ไม่คงที่และผันแปรตามตัวแปรถัดไป แต่ละตัวแปรถัดไปก็แปรผันตามตัวแปรถัด-ถัดไปเป็นทอดๆ ขยายเป็นวงกว้างออกไปๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อยู่ที่ว่า ตัวแปรไหนมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อสิ่งนั้น สิ่งนั้นก็จะโอนเอนไปตามตัวแปรนั้นเป็นหลัก การสืบทอดตัวแปรไล่เรียงเป็นทอดๆ เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ ภาษาพระเรียก (ตถตา) การเกี่ยวเนื่องกันเรียก (อิทิปัจยตา) การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ได้จากองค์ประกอบสารพัดของตัวแปรเรียก (สังขารธรรม)

??????????? ดังนั้น สิ่งต่างๆ หรือแม้แต่ตัวความรู้สึกสัมผัสที่เรารับรู้ได้ และเคยชินกับมัน ก็ไม่ใช่สิ่งตายตัวอย่างแท้จริง อย่างที่เราคุ้นเคย เช่น คาร์บอน หรือถ่าน ภายใต้สภาวะปกติ เราถูกสอนว่า มันเป็นฉนวน ไม่นำกระแสไฟฟ้า เราถูกทำให้เชื่อเช่นนั้น จนเมื่อไม่ถึงสิบปีมานี้เอง ที่เราพบว่า ถ้าเราเฉือนคาร์บอนออกมาบางมากๆ ตาแทบไม่เห็นความหนาอีกแล้ว มันกลับมีนิสัยตรงกันข้าม คือ กลายเป็นตัวนำที่ดีกว่าโลหะเสียอีก และมีความแกร่งเป็นเลิศ ไม่เปราะเหมือนตอนเป็น ?แท่งคาร์บอน?

??????????? เพชรก็เช่นกัน ใครก็รู้ว่าเป็นฉนวน แต่เมื่อสะกิดมันออกมาเป็นเส้นใยที่เล็กยิ่งยวด กลับเป็นตัวนำที่(น่าจะ)ดีที่สุดในโลก (ภายใต้สภาวะปกติ) เช่นเดียวกัน ในเรื่องของเครื่องเสียง มีตัวแปรหลายอย่างที่ในอดีตเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ไม่มีใครคำนึงถึง อาจเพราะสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน ตัวแปรเหล่านั้นได้แก่

 1. ความสั่นสะเทือน แม้น้อยนิดแค่ไหน ต่อทุกผลิตภัณฑ์ เครื่องเสียง ไม่ว่าเครื่อง, สาย, ลำโพง, หลอด
 2. คลื่นวิทยุความถี่สูงสารพัด จากอุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ไร้สายสารพัด ที่นับวันจะมากขึ้นๆ ทุกที ตั้งเครือข่ายโทรศัพท์, ระบบ WIFI/LAN, ดิจิตอลทีวี, มือถือ, iPad, รีโมท, หลอดประหยัดไฟ, หลอดนีออนบัลลาสอีเล็คโทรนิคส์, PC/Computer/โน๊ตบุ๊ค, นาฬิกาไฟฟ้า, ระบบไฟ LED, จอ LCD
 3. ตัวคนเราเอง ระบบลงดิน (Ground), AURA
 4. การรบกวนกันเองของสาย, อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ ชิ้นส่วนในเครื่อง
 5. ไมโครโฟนิกส์ระหว่างดอกลำโพงทุกดอก ภายในห้องฟัง
 6. อุณหภูมิของห้องฟังต่อคลื่นเสียง
 7. อคูสติกของห้องฟัง
 8. การเบินอินอุปกรณ์ต่างๆ
 9. คลื่นความถี่สูงยิ่งจากระบบการบันทึกความละเอียดสูง (HIGH DEFINITION) ไม่ว่าภาพหรือเสียง ที่ย้อนกลับมาป่วนระบบเสียงทั้งหมดเอง
 10. ความเสถียร, สะอาดของไฟ AC บ้าน
 11. ผลของผลึก, แร่รัตนชาติต่างๆ ต่อคุณภาพเสียงของอุปกรณ์เครื่องเสียง
 12. ผลของผลึก, แร่รัตนชาติต่างๆ ต่อร่างกายมนุษย์ที่มีผลต่อการรับฟัง
 13. ทิศทางสาย, ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

นั่นคือ ในการออกแบบอุปกรณ์, ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะชิ้นเล็กแค่ไหน ใหญ่แค่ไหน ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง (set up) ชุด จะต้องนำตัวแปรทั้ง 13 ข้อมาคำนึงถึงด้วย มิเช่นนั้น จะไม่มีวันถ่ายทอดเข้าถึงคุณภาพที่แท้จริงของเครื่องเสียงนั้นๆ ได้เลย

ย้อนกลับไปพูดถึงสิ่งนั้นและสารพัดตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องโยงใยขยายออกอย่างไม่รู้จุดจบ ตัวแปรทั้งหมด ครอบคลุมกว้างออกทุกทิศทางเป็นอนันต์ วัดไม่ได้ (INFINITY) ความมีอยู่ เป็นอยู่ ดำรงอยู่ ของสิ่งนั้นจึงขึ้นอยู่กับตัวแปรอนันต์อย่างแยกสลัดไม่หลุด พูดอีกอย่างมันก็คือ เนื้อหรือสิ่งองค์รวมเดียวกัน อย่างมิอาจหารอยที่จะแบ่งแยกอิสระจากกันได้ ทุกอย่างในสากลจักรวาลอันไม่สิ้นสุด จึงเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือพูดกลับกัน ไม่มีอะไรอย่างแท้จริงได้เลย (Nothing But Not Empty) เป็นสูญญตา ทั้งวัตถุสิ่งของ, สิ่งมีชีวิตและไร้ชีวิต แม้แต่ความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 6 (ไม่มีทั้งนาม และรูปขันธ์... ไม่ปรากฏ แต่ไม่ว่างเปล่า)

นักฟิสิกส์บางท่านเรียก Multi Dimension ซึ่งยังตื้นกว่าคำว่า สูญญตา เชิงพุทธ

www.maitreeav.com

www.maitreeav.com
สำนักงาน : 313/129 ซ. เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 081-5500269 , 099-569-6459